Mindfulnessgids is  een onafhankelijke Community

met reeds vele gebruikers

Wat is Mindfulness ?

Mindfulness is aandachtstraining:

je beter leren focussen op een ontspannen manier, je stress actief managen, bewuster in het leven staan en meer genieten van elk moment.

Met mindfulness geef je aandacht aan het enige moment dat je hebt, het huidige moment.

Mindfulness is de vertaling uit het Sanskriet van het woord vipassana. Vipassana is een Boeddhistische meditatietechniek die reeds meer dan 2500 jaar oud is en betekent letterlijk: “de dingen zien zoals ze werkelijk zijn”.

Mindfulness beoogt een innerlijke balans te vormen, die je helpt het leven te benaderen met een grotere stabiliteit, begrip en wijsheid. (Dr. Jon Kabat-Zinn, grondlegger Mindfulness)

Mindfulness is in brede zin een levenshouding.

“Mindfulness is een wetenschappelijk onderbouwde aandachtstraining die u beter leert omgaan met stress, slapeloosheid, piekeren, depressie, burn-out, pijn… en die ook de creativiteit stimuleert en de communicatie verbetert.” (Björn Prins-Itam)

Mindfulness als (basis-)training is gebaseerd op de programma’s “Mindfulness-Based Stress Reduction” (MBSR) en “Mindfulness-Based Cognitive Therapy” (MBCT) en integreert Oosterse wijsheid en Westerse psychologie in één. Het biedt daarmee tools voor een zinvol en gelukkig leven.

Definitie van Mindfulness in breed perspectief gedefinieerd door Dr. David Dewulf (I AM)

 • Aandacht geven – welbewust & niet oordelend – in het huidig moment
 • Oplettend zijn, opmerkzaam zijn
 • Alerte aandacht – ontspannen observatie
 • Niet oordelend aanwezig zijn voor je ervaring
 • Gewaar zijn van alle componenten van je ervaring
 • Waarnemen nog voor het bewustzijn erover begint na te denken
 • Waarnemen en observeren zonder oordeel, zonder reactiviteit
 • Waarnemen voorbij het standpunt waarmee je kijkt.
 • Een manier van aandacht geven, van observeren die leidt tot inzicht
 • Inzichtmeditatie
 • Oplettend zijn…Opmerkzaam zijn….Bedachtzaam zijn.
 • Beslissingen maken die mededogen, vriendelijkheid, wijsheid en respect in zich dragen en zich baseren op inzicht.
 • Je doet wat je weet dat belangrijk is.

Kan iedereen jou Mindfulness “leren”?

That's a tricky one ... Mindfulness wordt alsmaar populairder, sommigen durven spreken over een hype. Er zijn geen wettelijke regels en er is geen vestigingswet in België en dat trekt verschillende soorten mensen aan die zich Mindfulness coach of -trainer noemen. Mindfulness is wetenschappelijk onderbouwd en vereist van de trainer of coach, naast een welomschreven opleiding, heel wat inzichten en expertise, dewelke je niet krijgt door een boek te lezen of naar een voordracht te gaan. Informeer je dus vooraf over de persoon die je consulteert.

Oorsprong van Mindfulness

Mindfulness is een moderne verpakking van: leren aanvaarden wat je niet kan veranderen, aanpakken wat je wél kan veranderen en de wijsheid om dat verschil te kennen

Mindfulness vindt zijn oorsprong in het Boeddhisme. Het is de Westerse vertaling van sati in Pali of smṛti in Sanskriet.

Mindfulness zoals we dit nu in het Westen kennen, werd door Dr. Jon Kabat-Zinn, emeritus Hoogleraar, oprichter en voormalig directeur van de Stress Reduction Clinic van het gezondheidscentrum van de universiteit van Massachusetts, hier geïntroduceerd.

Foto Dr. Jon Kabat-Zinn door Mari Smith

Dr. Jon Kabat-Zinn introduceerde in 1979 mindfulness in een achtwekenprogramma voor de westerse mens. Zijn programma Mindfulness-Based Stress Reduction programma (MBSR)was initieel bedoeld voor mensen met onbehandelbare lichamelijke pijn. Mettertijd kwamen er andere toepassingen zoals stresshantering, psychische klachten en bepaalde lichamelijke klachten. Dr. Jon Kabat-Zinn wordt met zijn MBSR-programma algemeen aanzien als grondlegger van mindfulness zoals we dit in het westen kennen.

Foto Professor Mark Williams

In 2001 selecteerden cognitief psycholoog, professor Zindel Segal, psycholoog John Teasdale en Professor Mark Williams de kernoefeningen uit het standaardprogramma en koppelden daaraan een aantal cognitieve en gedragsmatige technieken. Dit programma kreeg de naam “mindfulness based cognitive therapy” (MBCT). Een eerste toepassing van deze “aandachtgerichte cognitieve therapie” was preventie van herval in depressie. 2001 betekende ook de grote doorbraak en erkenning in de universitaire wereld van de mogelijkheden van mindfulness.

Op vandaag is het begrip “mindfulness” niet zozeer een therapie maar eerder een levenshouding.

Wat kan mindfulness voor je doen ?

Beter is: “Wat doe je met mindfulness ?”

Mindfulness kan je “leren” en hierdoor krijg je een heel aantal nieuwe inzichten.

 

Het geheim van mindfulness

Een basistraining mindfulness integreert Westerse psychologie en Oosterse meditatietechnieken en kan je onder andere aanleren met een basiscursus van 8 weken.

Je leert leert bewust aandacht te geven aan stresserende gebeurtenissen en om te gaan met spanning, emoties en met negatieve gedachten. Na een basiscursus is het echte werk aan jou! Door te trainen in niet-oordelend gewaarzijn word je écht “wakker” en krijg je geleidelijk aan meer zicht op hoe je in het leven staat. Je leert niet meer te leven op ‘automatische piloot” maar juist aandacht te hebben voor zaken buiten het kader. Je leert anders en vaardiger met de zaken en situaties omgaan die je anders negatief beïnvloeden. Bij negatieve zaken leer je even halt of een afstand te nemen: niet oordelend, zonder je te laten meesleuren in gedachten, emoties of ingebakken patronen. Dit stelt je in staat om dan bewust tot de juiste handeling over te gaan. Gaandeweg, door jezelf te trainen, wordt mindfulness een levenskunst die je alleen maar goede zaken schenkt. Jouw begeleiding is super belangrijk: een goed opgeleide trainer is echt essentieel!

De benefits

Meer levenskwaliteit
Verbetering psychisch welzijn
Verhoging stressbestendigheid
Hoger concentratievermogen
En veel meer …

Mindfulness is er voor verschillende doelgroepen

In een aantal weken leer je de basis van mindfulness meditatietechnieken en de vaardigheid van “Opmerkzaam zijn” die je helpt om bewuster in het leven te staan. Je gaat leert anders om te gaan met veel zaken die het je moeilijk maken. Anders dan met je automatische piloot aan het stuur. Je traint je in intentioneel en zonder oordeel aandacht te geven aan en bewust zijn van wat je voelt in je lichaam, van je emoties, je gedachten en je (re)acties.

De aandachtstraining geeft een nieuwe dimensie aan de manier waarop je in het leven staat: hoe je omgaat met je emoties, hoe je omgaat met (stress-)situaties, hoe je denkt, hoe je in relatie staat tot anderen, werk, gezag en druk. Of je nu jong of minder jong bent, veel of weinig hersenspinsels hebt, stress wil beheersen of simpelweg de kwaliteit van je (werk-) leven een boost wil geven. Mindfulness is een geschenk dat je jezelf kan geven !