Mindfulness op de werkvloer, stressreductie, burn-out preventie.
Als je te kampen hebt met (te)veel stress of een dreigende burn-out, is het belangrijk dat je leert schakelen tussen de doemodus en de zijnsmodus. In de doemodus ben je voortdurend gevat tussen de feitelijke situatie en de doelen die je je stelt. Die discrepantie genereert stress en een permanent gevoel van druk en tekortschieten. Vanuit de zijnsmodus leer je meer accepteren en toelaten van de situatie zoals ze is, en minder constant druk uitoefenen om dit te veranderen. Door mindfulnessmeditatie leer jeaandachtstraining waardoor je de kernvaardigheid verwerft om bewust te schakelen van de doemodus naar de zijnsmodus

In dit programma zijn volgende pijlers belangrijk:

  • Signalen van het lichaam leren voelen.
  • Grenzen leren kennen en het midden vinden tussen spanning en ontspanning.
  • Aandacht en opmerkzaamheid vergroten.
  • Omgaan met (stresserende) gedachten en hun invloed.
  • Emoties (h)erkennen en bijsturen.
  • Stress leren hanteren.
  • Mild en zonder oordeel naar jezelf kijken.
  • Goed voor jezelf zorgen.
  • Toelaten en accepteren wat is.
  • Leven naar persoonlijke waarden op het werk

Lector
Marleen Van den Bosch, Mindfulnesstrainer, maatschappelijk werkster en psychotherapeute, als praktijklector verbonden aan de KHLeuven departement Sociale School Heverlee en werkzaam in een eigen praktijk als therapeute en supervisor.

Data
3 donderdagvoormiddagen: 18 september, 25 september en 2 oktober 2014, telkens van 9.30u-12.30u
23 februari, 9 en 23 maart 2015, telkens van 9.30-12.30

In functie van een duurzaam effect van deze training wordt er een engagement verwacht om tussenliggende dagen thuis tijd te nemen om te oefenen. De sessies dienen in hun geheel gevolgd te worden. Afzonderlijke lessen zijn niet mogelijk.

Locatie
CEL (Centrum voor emotioneel lichaamswerk )
Gemeentestraat,227 3010 Kessel-lo.

Prijs: 160 €
In deze prijs is een audiopakket met mindfulnessmeditaties ter waarde van 20 € inbegrepen.

Heb je interesse?
pv-ssh@khleuven.be of 016/375.100