Dit is Minder stress

Wat is mindfulness ?

Er zijn verscheidene beschrijvingen te vinden.
Hieronder bundelen we de meest gangbare aangedragen door de meest gereputeerde experten.

Volgens ITAM: Mindfulness, of aandachtstraining, is een wetenschappelijk onderbouwde methode die je helpt om beter om te gaan met stress, piekeren, slapeloosheid, pijn, angst, depressie, … Door meer aandacht te geven aan het hier en nu, leren we ons beter bewust te worden van onze gedachten, emoties en lichaam.

Volgens IAM: Mindfulness is een manier van aandacht geven, niet oordelend en in het huidig moment.

Deze aandacht laat toe meer te genieten van kleine dingen, minder stress te ervaren, minder te piekeren en tot bewustere beslissingen te komen.

Volgens Oxford Mindfulness Centre:
Mindfulness is the awareness that emerges through paying attention on purpose, in the present moment, with compassion, and open-hearted curiosity. Through cultivating mindful awareness, we discover how to live in the present moment rather than brooding about the past or worrying about the future.

Oorsprong van mindfulness

Mindfulness is gebaseerd op de moderne vorm van Vipassana, wat betekent “van moment tot moment bewust van de huidige gebeurtenissen”.

Volgens de geleerde Thomas William Rhys Davids is mindfulness “misschien wel de belangrijkste” leer na De Vier Nobele Waarheden (de eerste lering die Gautama Boeddha gaf en die de basis is van zowel het Theravada- als het Mahayana-boeddhisme) en Het Edele Achtvoudige Pad (het Boeddhistische pad naar verlichting).

Rhys Davids omschrijft deze leer als een rationele techniek voor zelf-actualisatie en die de onderdelen wedergeboorte en ander bijgeloof verwerpt.

Mindfulness zoals we dit nu in het Westen kennen, werd in 1979 door Dr. Jon Kabat-Zinn, emeritus Hoogleraar, oprichter en voormalig directeur van de Stress Reduction Clinic van het gezondheidscentrum van de universiteit van Massachusetts, geïntroduceerd.

Jon Kabat-Zinn zelf refereert naar onder andere Thoreau als één van de voorlopers van de leer van het opmerkzaam zijn.

Algemeen wordt aangenomen dat Mindfulness dus gebaseerd en geïnspireerd is door boeddhistische tradities.

Mindfulness krijgt wereldwijd weerklank en dient gezien te worden in een seculiere context, onafhankelijk van religieuze of culturele richtlijnen. De populariteit van mindfulness groeit sterk, sommigen spreken van een hype.

Mindfulness neemt voor steeds meer mensen een belangrijke plaats in in het dagelijks leven, zowel thuis als op het werk, en tegenwoordig ook op school.

Mindfulness is een mind-body-based training die mensen in staat stelt om hun manier van denken en aanvoelen te veranderen mbt negatieve of stressvolle ervaringen.Mindfulness besteedt aandacht aan gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen om er beter bewust van te zijn en ze beter te beheren in de hectische wereld van vandaag.

Mindfulness autoriteiten en deskundigen …

Prof. Mark Williams

Dr. David Dewulf

Björn Prins

Dr. Edel Maex

Mindfulness nieuws en activiteiten

Schrijf je vrijblijvend in op onze nieuwsbrief en ontvang 10x per jaar de laatste mindfulnessberichten en activiteiten uit je streek.

 

De betrouwbare en onafhankelijke gids

Met nu al 760+ gebruikers is Mindfulnessgids de grootste en onafhankelijke  Community.