Mindfulness is een levenswijze waar mediteren deel van uitmaakt.

Er bestaan verschillende vormen van mediteren. De trainingen en meditaties bij mindfulness hebben bijvoorbeeld niets te maken met transcedente meditatie.

Bij mindfulness wordt die vorm van mediteren gehanteerd waarbij men op een niet-oordelende manier waarneemt wat je op dat moment denkt en doet. Dit in tegenstelling tot vele vormen van meditatie waarbij men niet in contact staat met de directe werkelijkheid. Mindfulness meditaties beogen in de eerste plaats het aanvaarden van jezelf in dit huidige moment wat kan leiden tot een toestand van ontspanning en inzicht in jezelf en je relatie tot de wereld.

Mindfulness is dus veel breder dan meditatie.

Mindfulness is een levenshouding en via aandachtstraining een middel om die denkwijze te bewerkstellingen.